Mediterrànea consort
Música
Jueves 8/2 de 2018   20.00
Antic Mercat Torrent
Torrent (Zona + Alla…)
Entrada libre

El període comprés entre els s. XII i XV fou un dels més fecunds i apassionants pel que fa a la relació entre cultures en tota Europa. Durant aquesta època la Península Ibèrica va ser el lloc on van conviure les tres grans religions monoteistes: jueus, musulmans i cristians. Totes tres compartien espai de vida i en molts casos la cultura musical es transvasava d’una a l’altra. Així la música andalusina (d’origen ibèric medieval) mostra una enorme versemblança amb algunes manifestacions musicals de l’occident medieval com les estampides italianes, la música de trobadors, la música d’arrel occitana i moltes de les cantigues galaico-portugueses conservades. Tot aquest corpus de música medieval comparteix característiques com la modalitat, les estructures musicals, les plantejaments estètics i algunes característiques de prosòdia poètica. Amb aquest concert reunim música d’aquestos tres segles tot mostrant una ullada sobre la diversitat cultural i la  complexitat musical d’un temps irrepetible.

Antic Mercat Torrent Zona + Alla…

Cervantes, 1
46900 Torrent