slvia-munt-i-ana-beln-cjavier-naval-
Escénicas
Jueves 11/2 de 2021   19.00
Teatre Principal
Valencia (Ciutat Vella)
12/24€

Eva contra Eva és una obra inspirada en el clàssic Tot sobre Eva, de Joseph L. Mankiewicz. Dues actrius, de dues generacions diferents, han d’interpretar un mateix personatge. En aquesta coincidència xoquen dues maneres d’entendre la vida i la professió. L’actriu més jove lluita per aconseguir l’oportunitat de donar-se a conéixer. L’actriu major s’esforça per a no permetre que el pas del temps la faça desaparéixer dels escenaris. Però això no les converteix necessàriament en enemigues, sinó que tenen mirades complementàries i poden aprendre l’una de l’altra, sense necessitat de destruir-se. Se n’adonaran o acabaran devorantse? Shakespeare deia que l’objectiu del teatre és posar un espill davant dels espectadors per a refl ectir allí les virtuts i els defectes de cada època. Esperem que en l’espill que ofereix Eva contra Eva es puguen veure algunes de les nostres imperfeccions contemporànies amb un somriure a la cara.

Teatre Principal Ciutat Vella

Barques, 15
46002 Valencia