Confèrencia-Debat
Miércoles 9/6 de 2021   18.00
Online
Online (Altres)
Entrada libre

Eugenio Nasarre Goicoechea, professor i polític, protagonitza la pròxima activitat organitzada per l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives de la Universitat de València per a analitzar el moment fundacional de la Unió Europea a través del context històric i les raons del seu naixement. La conferència, que serà en línia aquest dimecres dia 9 (18 hores), forma part del cicle ‘Les raons d’Europa’ del Centre de Documentació Europea de la UV (CDE-UV).

La conferència online, presentada i moderada pel director del CDE-UV, el professor Cecilio Tamarit, s’oferirà a través de la plataforma Blackboard Collaborate i les inscripcions (gratuïtes) es poden realitzar en aquest enllaç.

Amb el títol ‘El moment fundacional de la UE. Context històric i raons del seu naixement’, el vicepresident del Consell Federal Espanyol del Moviment Europeu, el professor i polític Eugenio Nasarre Goicoechea, abordarà la gènesi de la Unió Europea des que aquesta començà a gestar-se com a conseqüència primera de la devastació que va produir sobre el territori la Segona Guerra Mundial.

Davant aquest panorama crític i desolador a tots els nivells (polític, econòmic, social…) eren necessàries dues tasques ben “urgents”, tal i com afirma Nasarre Goicoechea, “la reconstrucció de les democràcies i la reconstrucció econòmica”. En aquest moment, la “qüestió alemanya” es posava en el centre del debat sobre el futur d’Europa alhora que arrancava la “guerra freda” entre els blocs capitalista i comunista.

A partir d’ací, Nasarre Goicoechea tractarà la creació del “teló d’acer”, el Pla Marshall del 47, i com, tot seguit, la idea d’una Europa unida comença a obrir-se camí. L’any següent, el 1948, té lloc el Congrés d’Europa a la Haia, fonamental per a la gestació de la futura UE.

A continuació, la conferència tractarà les eleccions en les democràcies occidentals i els nous subjectes polítics, la Declaració Schuman de 1950, el Tractat de la CECA del 51 i la protoeuropa, fins arribar als “pares fundadors” de la UE que coneixem en l’actualitat: Schuman, Adenauer, De Gasperi i Spaack. Nasarre s’aturarà així mateix en la figura de Jean Monnet com a l’inici d’un camí ja històric.

Online Altres

Online
Online