Música
Viernes 21/7 de 2017   22.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella