Confèrencia-Debat
Miércoles 23/1 de 2019   19.00
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Premi atorgat a William D. Norhaus, “per integrar el canvi climàtic en l’anàlisi macroeconòmica a llarg termini” i a Paul M. Romer, “per integrar les innovacions tecnològiques en l’anàlisi macroeconòmica a llarg termini”.

Conferència “Com impulsar un creixement econòmic sostingut i sostenible” a càrrec de Matilde Mas, de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques IVIE i Departament d’Anàlisi Econòmica, Universitat de València.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia