Confèrencia-Debat
Viernes 26/5 de 2017   11.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella