Confèrencia-Debat
Jueves 25/5 de 2017   18.30

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella