Confèrencia-Debat
Jueves 18/5 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella