Exposicions
Jueves 1/3 de 2018   18.00
Palau de Cerveró
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Les campanyes de prevenció han generat, des de l’inici, representacions socials de la sida que conformen un coneixement socialment originat, utilitzat i compartit per a orientar les respostes davant d’aquesta malaltia. Vist el fracàs de la informació genèrica, moltes vegades dirigida a la població “general”, aquesta exposició posa la mirada en aquelles campanyes que s’han destinat a diferents categories socials, sexuals, ètniques i culturals, que aborden sense tabús els temes de la sexualitat, el plaer, la toxicomania, la malaltia i la mort, i faciliten una informació completa i explícita sobre els comportaments preventius adaptats a cada tipus de pràctica.

Des del silenci institucional dels primers temps de la sida fins a la poca incidència de les campanyes preventives actuals, l’exposició recorre alguns moments en l’evolució del discurs preventiu, que sovint corre en paral·lel als avanços científics i socials, i també als temps polítics.

Les campanyes de prevenció van ser el mitjà més important d’informació i coneixement, i de vegades l’únic, que va poder arribar a les comunitats afectades per la desinformació i el silenci institucional.

L’exposició també analitza altres aspectes de les representacions socials, com són la necessitat de posar fi a l’estigmatització de les persones infectades, potenciar-ne el respecte i dignificar la seua vida.

Amb els cartells i altres mitjans informatius s’han establert una sèrie de nodes epistemològics, entesos com a unitats en què conflueixen connexions a altres representacions socials, que formen un recull de coneixement que ens permetrà veure com s’ha entès la prevenció i quines actituds ha pogut modificar. Aquests nodes es presenten com a processos d’adquisició i formació de coneixements que incideixen en el cos social i individual.

Palau de Cerveró Ciutat Vella

Plaza Cisneros 4
46003 Valencia