Confèrencia-Debat
Martes 30/5 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella