Música
Domingo 5/5 de 2019   18.15
Palau de la Música
Valencia (Zona Aragón)

NEOPERCUSIÓN pDr. Voxoid Next Move és el projecte actual de veu i electrònica de Jaap Blonk.
Està en constant desenvolupament aplicant noves possibilitats que s’afegeixen amb freqüència permetent-li adaptar un programa específic a un espai concret i fins i tot transformar-lo durant una actuació.

Pot contenir:
– poesia sonora (les seues pròpies obres i possiblement un “clàssic” ocasional d’aquesta tradició)
– peces en idiomes inventats, per exemple a “Onderlands” (el llenguatge de Underlands, una variació d’Holanda)
– Estudis i processos fonètics.
– paisatges sonors en viu
– Improvisacions, tant per a veu solista com en diàleg amb la seva electrònica en viu.
– i més …

Palau de la Música Zona Aragón

Albereda, 30
46023 Valencia