Cartel-el-metodo-modificado
Escénicas
Sábado 22/5 de 2021   20.00
Casa de la Cultura Puçol
Puçol (Zona + Alla…)
5€

EL MÉTODO GRÖNHOLM – Olympia metropolitana

Dissabte 22 de maig- 20 hores

“El mètode Grönholm” és una sàtira sobre el món dels processos de selecció de personal.

Quatre aspirants a un càrrec d’alt nivell en una  empresa multinacional, es presenten per a la prova definitiva. Aquesta segueix un procediment gens convencional on els aspirants s’enfrontaran conjuntament a una sèrie de “jocs” cruels, basats en tècniques reals de selecció de personal.

Les absurdes proves proposades pels psicòlegs de l’empresa es converteixen en un combat de la feresa i la falta d’escrúpols semblen no tindre límits.

Però això és només el principi,  els jocs continuaran, obligant a cadascun dels personatges a confessar fets íntims de les seues vides, i els altres hauran d’esbrinar si aquests són veritat, o només una estratègia per  fer-se amb el càrrec al qual aspiren.

L’obra il·lumina, amb cru humor, una època en la qual l’atur i la precarietat laboral són una autèntica maledicció. En l’afany d’aconseguir una ocupació, qualsevol tret d’humanitat ha sigut abolit, i els aspirants es veuen reduïts a la condició de meres marionetes.

Fins a on estaran disposats a arribar per a obtindre el lloc de treball que sempre havien somiat?

Venda anticipada d’entrades: dijous 20 de maig de 17 a 19 hores  -Preu: 5 €

 

Casa de la Cultura Puçol Zona + Alla…

C/ Sta. Teresa
46530 Puçol