Confèrencia-Debat
Martes 3/11 de 2020   18.00
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Professora titular de Dret Internacional Privat a la Universitat de Castella-La Manxa, on és professora des del 2007. Amb anterioritat havia sigut professora de Dret Internacional Privat a la UJI, on va realitzar els seus estudis de la llicenciatura en Dret, així com la seua tesi doctoral (2002). Té més de 40 publicacions entre llibres, capítols de llibres i articles en revistes especialitzades sobre diversos temes que centren la seua tasca investigadora. En aquest sentit, i encara que la seua inicial línia d’investigació va ser el transport marítim i aeri internacional, de fa uns anys treballa fonamentalment dues temàtiques: les relacions entre drets humans i empreses multinacionals i el dret de família internacional, cadascuna de les quals sustentada per diverses publicacions, seminaris i projectes d’investigació nacionals i europeus.

A més de participar com a docent en diferents màsters oficials, imparteix conferències a col·lectius sobre qüestions de dret internacional privat (estrangeria, segrest internacional de menors…). Ha dirigit diferents projectes d’investigació i participa activament en diversos grups de treball dins de l’OIT dedicats a l’esclavitud moderna.

Pel que fa al tema d’avui, la regulació del dret de família en el pla internacional, n’ha abordat l’estudi des de diferents perspectives, tant impartint conferències o cursos, particularment sobre el segrest de menors internacional i la mediació en cas de segrestos, a cossos i forces de seguretat de l’estat, com publicant sobre temes que afecten el dret internacional en aquest camp: adopció de menors per part de matrimonis del mateix sexe, protecció de menors transfronterera, reproducció assistida i filiació, i gestació per substitució, tema aquest en què últimament s’entrellacen totes les qüestions anteriors.

Sinopsi

El dret de família és una de les pedres angulars de tota societat, ja que representa un encreuament perfecte entre la globalització que vivim i el manteniment de la tradició jurídica arrelada als codis civils de mig Europa. La progressiva comunitarització que les normes de dret internacional privat pateixen, es nota en tot el dret de família internacional, on han de conviure maneres d’entendre la família i les relacions familiars dels estats membres juntament amb les concepcions, més allunyades dels nostres sistemes codificats, dels residents però no nacionals d’un món globalitzat com és el que ens envolta.

En aquest sentit, la concepció del que s’entén per matrimoni, o les maneres de filiació, fins i tot els efectes patrimonials que les parelles, casades o no, poden organitzar i atribuir-se, ha canviat de manera global gràcies o a causa de formar part de la Unió Europea.

En una societat multicultural, amb un marc supranacional cada dia més invasiu de l’ordenament jurídic intern, en un sentit positiu, entendre les transformacions jurídiques que ha suposat la pertinença a la CE en la matèria del dret privat en general i del dret de família en particular, és l’única manera d’entendre el món que ens envolta.

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia