Cinema
Viernes 28/4 de 2017   19.00
Sagunt
Sagunt (Zona + Alla…)
Entrada libre

Quan fa quatre anys, des de la Regidoria de Joventut, es va impulsar una mostra de documentals a Sagunt, volíem que la idea principal de la mateixa fora la d’aglutinar els millors treballs nacionals i internacionals exhibits fins a la data. D’una banda encertàvem amb una selecció segura, i d’altra banda rescatàvem per al públic una nova oportunitat de veure en pantalla gran i versió original, tal com havien sigut concebuts pels seus autors. Una segona vida, una segona oportunitat de disfrutar-los plenament .DOC s’organitza al voltant de cinc grans grups o temàtiques d’una certa transversalitat. Per un costat, els documentals que oferixen alternatives al neoliberalisme imperant que ens domina -batejats com ThIA-. Per un altre costat els que afecten els drets humans -HR-. En tercer lloc, els dedicats a la música -Music- i en quart lloc, aquells films que tenen cabuda en un entorn familiar en què els més menuts de la casa tenen la seua pròpia finestra -Kids-. Per a finalitzar, posem el focus en aquells personatges la importància dels quals, nacional o mundial, ha quedat reflectida en una pel·lícula -Bio- a manera d’història personal. .DOC té també moments per a l’homenatge, la revisitació d’un clàssic històric o el documental d’alpinisme. El concurs 24horas.DOC, pensat per als nostres jóvens cineastes, completa les activitats de la mostra. L’epicentre del .DOC és el Casal Jove, però enguany, l’exhibició dels documentals comprén el C.C Mario Monreal, la Casa de Cultura del Port i els Al·lucine Múltiplexs. La qualitat dels documentals seleccionats ens permet afirmar que estem davant de la millor de les quatre edicions del .DOC. Ara només desitgem que aprofites l’oportunitat de disfrutar-los amb nosaltres.

Llarga vida al documental!

Sagunt Zona + Alla…

Sagunt
46500 Sagunt