Confèrencia-Debat
Jueves 30/9 de 2021   18.00
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Enguany et convoquem a una cita centrada per una banda en la reivindicació d’una nova Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, amb les reivindicacions que hem arreplegat des de la Coalición Proacceso conformades per vàries desenes d’entitats espanyoles, entre les quals es troba ACICOM

Per altra banda abordarem l’ambiciós IV Pla de Govern Obert d’Espanya 2020-2024, que va ser aprovat en octubre del 2020. Comptarem amb els testimonis de l’administració valenciana responsable del seu seguiment i les aportacions dels responsables de diverses càtedres universitàries que treballen el govern obert.

L’avanç del Govern Obert passa indefectiblement per incorporar els enfocaments relacionats amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible ODS 2030 .

El Dia Internacional de l’Accés Universal a la informació de 2021, organitzat per Unesco, destacarà el paper de les lleis d’accés a la informació i la seua aplicació per tornar a crear institucions sòlides per al be públic i el desenvolupament sostenible, així como reforçar el dret a la informació i la cooperació internacional en l’àmbit de l’aplicació d’aquest dret humà.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia