Confèrencia-Debat
Martes 9/4 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella