Confèrencia-Debat
Sábado 24/11 de 2018   18.30
Bombas Gens
Valencia (Altres)
Entrada libre

Xavier Le Roy i Laurence Rassel conversaran al voltant de la relació actual entre els museus i les arts en viu, a les interferències que es poden crear en un context o en altres espais més propers a les arts visuals. A la seua investigació entre arts escèniques i arts visuals, Xavier Le Roy proposa un discurs singular sobre el cos, el moviment, el temps, tant de manera individual com grupal i, en moltes ocasions, treballa amb projectes específics per a espais expositius i/o espais públics.

Bombas Gens Altres

Av. Burjassot, 54
46009 Valencia