Música
Miércoles 14/6 de 2017   19.00
OCCC
Valencia (Ciutat Vella)

Concert per a Sords: revista silent en clau d’acció artística.
14 de juny, dia nacional de les llengües de signes (espanyola i catalana).

Amb motiu del dia nacional de les llengües de signes espanyola i catalana se celebra a l’espai Octubre Centre de Cultura Contemporània de València el primer Concert per a Sords, un esdeveniment de performance artística i acció sonora. Cada artista ha escollit un tema musical o sonor, els quals són la base de la seva idea per a l’acció amb l’objectiu de fer sentir la música sense so, a través del gest i un altre tipus de conductes plàstiques afins al silenci. En aquest Concert per a Sords es vol contribuir, per mitjà de l’art d’acció, a un acostament plàstic entre la llengua de signes i la ciutadania. Tot això amb la finalitat de mostrar que valors com la tolerància i el respecte són fonamentals a l’hora de comprendre i integrar equitativament a les persones amb difultats auditives en la nostra societat.

OCCC Ciutat Vella

Sant Ferran, 12
46001 Valencia