Confèrencia-Debat
Martes 31/10 de 2017   18.30
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Marcela Lagarde de los Ríos (Ciutat de Mèxic, 1948), catedràtica de la Universidad Nacional Autónoma de México, antropòloga i feminista impartirà una conferència al Paranimf de la Universitat de València dempa dimarts 31 d’octubre a les 18:30 hores. Una conferència que se centrarà en el feminisme en la Constitució de la ciutat de Mèxic que està coorganitzada pel Cercle Feminista i la Unitat d’Igualtat. Justament el dimarts 31 d’octubre es compleixen 10 anys de la posada en marxa de la Unitat d’Igualtat quan el Consell de Govern va aprovar la seua creació amb naturalesa de servei de caràcter general per a impulsar les polítiques d’igualtat de la Universitat de València. En aquell moment, la Universitat de València va estar una de les pioneres a nivell estatal en dotar-se d’una estructura administrativa destinada a desenvolupar les polítiques d’igualtat en compliment de la Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril que afirma: “Les universitats comptaran entre les seues estructures d’organització amb unitats d’igualtat per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el principi d’igualtat entre homes i dones”. En el transcurs d’aquests 10 anys, la Unitat d’Igualtat ha depés del vicerector de Cultura i Igualtat, Antonio Ariño i l’han dirigit la professora, ja traspassada Olga Quiñones des de la seua creació en 2007 fins setembre de 2011, Carmen Tomás fins maig de 2015 i des d’aleshores Amparo Mañés.

Molts han estat els projectes que ha portat a terme la Unitat d’Igualtat des de la seua creació destacant, però, la redacció, negociació i desenvolupament del I i II Plans d’Igualtat amb els informes diagnòstics i avaluacions. Nou edicions de la Setmana per la Igualtat, la creació del Premi Olga Quiñones a TFG, TFM i tesis amb perspectiva de gènere, commemoracions amb actes institucionals del 8 de març i el 25 de novembre, la creació d’un Observatori d’Igualtat per a fer visibles les desigualtats entre dones i homes en l’àmbit universitari, recollir i analitzar dades estadístiques i elaborar informes, entre altres. Durant aquests anys s’ha començat a treballar amb pressupostos amb perspectiva de gènere, l’estudi de les bretxes de gènere, l’aprovació d’un protocol d’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe, i un codi de conducta i de les relacions respectuoses entre les dones i els homes d’aquesta Universitat. Formació per al PAS i PDI, formació per a l’estudiantat i la integració de la perspectiva de gènere en la programació del cinema, teatre, exposicions, debats o música. Durant aquests 10 anys ha rebut premis i reconeixements, ha participat en l’elaboració del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, ha format part de l’Observatori contra la Publicitat Sexista de la Generalitat Valenciana i ha desenvolupat diversos projectes vinculats a les ajudes del Instituto de la Mujer. La Unitat d’Igualtat treballa actualment en l’avaluació del II Pla d’Igualtat i l’elaboració d’un nou informe de la situació de les dones i els homes en la Universitat i prepara el III Pla d’Igualtat per a la institució.

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia