Confèrencia-Debat
Jueves 25/2 de 2016   19.00

()
Entrada libre

Clàssics a La Nau

L’objectiu d’aquest cicle de conferències, organitzades per la Universitat de València i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua(AVL), és el de donar a conèixer més i millor alguns dels tresors bibliogràfics de la nostra cultura conservats en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

29 OCTUBRE
Antoni FURIÓ (Universitat de València).
La fascinació valenciana pel monarca fundador del regne. La Crònica del gloriosíssim e invictíssim rey en Jacme primer, impresa a València el 1557, per la vídua de Joan Mey.

26 NOVEMBRE
Antonio MELERO (Universitat de València).
La Linguae latinae exercitatio de Vives i la tradició dels diàlegs escolars d’humanistes.

17 DESEMBRE
Salvador ALBIÑANA (Universitat de València).
Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de València, 1611.

2016
28 GENER
Francisco M. GIMENO BLAY (Universitat de València).
Sant Vicent Ferrer, el Compromís de Casp i el diari de sessions de la Universitat de València (BH Ms. 40)

25 FEBRER
Emili CASANOVA (Universitat de València).
La llengua en la traducció del Valeri Màxim d’Antoni Canals.