Confèrencia-Debat
Jueves 25/2 de 2016   19.00

()
Entrada libre

Clàssics a La Nau. Els tresors bibliogràfics de la nostra cultura
Entrada lliure i gratuïta, d’acord amb la capacitat de la sala.

L’objectiu d’aquest cicle de conferències, organitzades per la Universitat de València i l’ Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) , és el de donar a conèixer més i millor alguns dels tre sors bibliogràfics de la nostra cultura conservats en la Biblioteca Històrica de la Universitat de València.

2014

25 SETEMBRE
Francisco M. GIMENO BLAY (Universitat de València).
“Belli in superlativo grado”. Els manuscrits medievals i renaixentistes de la Universitat de València.

30 OCTUBRE
Josep L. BARONA (Universitat de València).
La higiene i l’aigua en l’univers clàssic. El manuscrit De balneis Puteolanis de Petrus de Ebolo (BH Ms. 838)

27 NOVEMBRE
Albert G. HAUF (Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat de València).
La Galàxia Gutenberg. Els incunables valencians. Una cultura de transició?

11 DESEMBRE
Antoni FERRANDO (Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat de València).
El primer llibre imprés a València: Les Trobes en lahors de la Verge Maria i el seu context.

2015

29 GENER
Aniceto MASFERRER (Universitat de València).
Furs e ordinacions del Regne de València. El moviment compilatori a la tradició jurídica valenciana.

26 FEBRER
Rafael ALEMANY (Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat d’Alacant).
El Tirant lo Blanc: diversitat de materials i cohesió textual.

26 MARÇ
Vicent GARCIA PERIS (Universitat Catòlica de València).
Una aproximació a la traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia.

30 ABRIL
Ramon FERRER (Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat de València).
Francesc Eiximenis,Regiment de la cosa pública, 1499.

28 MAIG
Mercedes GALLENT (Universitat de València).
Herbes per a guarir. Un receptari medieval valencià de començament del segle XV.

24 SETEMBRE
Josep A. AGUILAR (Universitat Catòlica de València).
La Crònica de Ramon Muntaner.

29 OCTUBRE
Antoni FURIÓ (Universitat de València).
La fascinació valenciana pel monarca fundador del regne. La Crònica del gloriosíssim e invictíssim rey en Jacme primer, impresa a València el 1557, per la vídua de Joan Mey.

26 NOVEMBRE
Antonio MELERO (Universitat de València).
La Linguae latinae exercitatio de Vives i la tradició dels diàlegs escolars d’humanistes.

17 DESEMBRE
Salvador ALBIÑANA (Universitat de València).
Constitucions del Estudi General de la insigne ciutat de València, 1611.

2016

28 GENER
Francisco M. GIMENO BLAY (Universitat de València).
Sant Vicent Ferrer, el Compromís de Casp i el diari de sessions de la Universitat de València (BH Ms. 40)

25 FEBRER
Emili CASANOVA (Universitat de València).
La llengua en la traducció del Valeri Màxim d’Antoni Canals