PauBlanco
Teatre-Dansa
Viernes 9/12 de 2016   23.30
Lo Rat
Valencia (Zona + Alla…)
3/6€

Pau Blanco
“Posa´m un barrejat”
Monólogo
Estudi psicosociocronòlogic, de la nostra societat, utilitzant els espectacles de Purna Teatre. Mes de 15 anys de companyia, donant pel cul….analitzant l’actualitat. L’Actor valencià Pau Blanco farà un repas del pasat del present… i del futur I així poder entendre d’on venim on estem i on recollons arribarem!!!! I per a arrancar…. POSA’M UNA CASSALLA!!!!

Lo Rat Zona + Alla…

Calle Padre Mendez, 43
46900 Valencia