Confèrencia-Debat
Miércoles 26/6 de 2019
Col·legi Major Rector Peset
Valencia (Ciutat Vella)

Col·legi Major Rector Peset Ciutat Vella

Calle Horno de San Nicolás, 4
46001 Valencia