Cinema
Viernes 27/9 de 2019   18.00
IVAM
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

L’esfera pública és l’acció dels públics, del que es fa públic i es (re)apropia del públic. Es materialitza mitjançant espais d’aparició col·lectiva des dels quals es delineen i representen diferents identitats i subjectes. No obstant això, aquests processos estan cada vegada en major mesura capturats en monopolis privats, en dispositius tecnològics d’apropiació de tot el publicable i de producció de la manera d’existència del públic i dels públics que ho constitueixen. Com indica Ingrid Guardiola en el seu llibre El ojo de la navaja, en la transformació que vivim té una importància crucial la “mercantilització de la mirada”. És per això que l’assagista considera fonamental pensar en els usos de les noves tecnologies i generar nous imaginaris col·lectius, així com produir instruments de participació social i política en processos de “necessària reapropiació compartida de l’espai públic”.

En les jornades de Cine por venir 2019 busquem transitar del públic al privat, del personal al col·lectiu i de l’íntim al comú, sempre des d’una òptica femenina i feminista que ens connecta amb una de les línies fonamentals del treball públic de l’IVAM. Quines configuracions d’esfera pública és possible encara crear o reapropiar-se en el present? Quins desplaçaments s’estableixen en els nostres “temps convulsos” des del públic i el privat a l’íntim i el comú? I quin és el lloc del cos en aquestes configuracions i desplaçaments?

Enguany proposem en col·laboració amb l’IVAM un xicotet laboratori que intentarà abordar aquestes qüestions des de diversos punts de vista i diverses postures dels cossos.

PARAULA/ IMATGE/ ACCIÓ
27 setembre 18.00 h. IVAMlab
Sessió a càrrec de l’Equip de Cine por venir, Sonia Martínez, Miguel Ángel Baixauli, Alí Atrees i Álvaro de los Ángeles.

L’equip de Cine por venir dinamitzarà la següent sessió d’aquest xicotet laboratori-taller, a manera de conclusió i revisió de tot el procés dut a terme. En aquesta sessió es relacionaran alguns dels elements tractats i la seua experiència de treball prèvia amb la construcció de públics i la generació de contextos dins de l’esfera pública.

IVAM Ciutat Vella

Calle Guillem de Castro, 118
46003 Valencia