Confèrencia-Debat
Jueves 2/5 de 2019   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Rafael Rivera Herráez, arquitecte, conversa amb Amparo Zacarés Pamblanco, professora d’estètica en l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives i és Catedràtica de Filosofia de l’I.E.S. Baleares de la ciutat de València.

Ciutat Vella