Altres
Sábado 26/6 de 2021   18.00
Centre del Carme
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Torna al Centre del Carme el Cicle Art D’ amb la seua sessió 19. En aquesta ocasió amb les propostes de: Jesús Ge, el seu treball conjuga els reptes lingüístics d’OULIPO amb la posada en escena de les avanguardes de principis del segle XX ( Dadaísme, Ruidisme, Futurisme), recoltzant-se en la fonètica pre-verbal per a desenvolupar una re-semantització que s’aprope a altres formes del discurs poètic i del discurs polític. Actualment du endavant una investigación encarada a l’anàlisi i l’experimentació semiòtica i etimològica d’un possible neo llenguatge. Joaquín Artime, artista multidisciplinar que centra la seua investigació amb l’encobriment o encriptació de la paraula dins de l’art com a símptoma posmodern, front la sospita o la desconfiança que produeixen les fonts literaries. Utilitza allò inintel·ligible com a estrategia que evidencia el desordre mental i la desorientació front una abrumadora diversitat de referents. Aliénor Dedeurwaerdere, per a Aliénor el seu cos és una ferramenta per a encarnar histories. Amb el pes del seu cos, busca l’equilibri. Sense paraules treballa l’espai global, tant siga aquest temporal com a sonor. Li dona importancia al ritme del moviment, sovint lent, per a poder tenir temps de dibuixar a l’espai amb el seu cos per a construir una narració. Uneix gestos quotidians amb materials trobats.

Centre del Carme Ciutat Vella

Calle Museu, 2
46003 Valencia