_RDL1043
Exposicions
Del mie 14/6 al dom 15/10 de 2017
MuVIM
Valencia (Ciutat Vella)

A través d’una selecció de cartells fets entre 1959 i 1989 de vint-i-quatre artistes gràfics cubans, l’exposició construeix un recorregut per la història recent de l’illa a través de la abundant i heterogènia producció gràfica de l’època, convertida —amb el cartell propagandístic al capdavant— en vehicle d’expressió de les complexes vicissituds socials de l’etapa immediatament posterior al triomf revolucionari. Aquesta mostra forma part del programa expositiu «Poder i Propaganda» construït pel museu per a reflexionar al voltant de la transformació de les formes del poder, la seua representació simbòlica i l’imaginari propagandístic/adoctrinador del qual fan ús amb el llenguatge artístic al seu servei.

L’exposició romandrà a la Sala Parpalló del MuVIM fins al 15 d’octubre de 2017.
____________________

A través de una selección de carteles hechos entre 1959 y 1989 de 24 artistas gráficos cubanos, la exposición construye un recorrido por la historia reciente de la isla a través de la abundante y heterogénea producción gráfica de la época, convertida -con el cartel propagandístico al frente- en vehículo de expresión de las complejas vicisitudes sociales de la etapa inmediatamente posterior al triunfo revolucionario. Esta muestra forma parte del programa expositivo «Poder y Propaganda» construido por el museo para reflexionar sobre la transformación de las formas del poder, su representación simbólica y el imaginario propagandístico/adoctrinador del que hacen uso con el lenguaje artístico a su servicio.

La exposición permanecerá en la Sala Parpalló del MuVIM hasta el 15 de octubre de 2017.

MuVIM Ciutat Vella

Quevedo, 10
46001 Valencia