Confèrencia-Debat
Martes 31/1 de 2017   19.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella