med_BARRACO-62
Escénicas
Sábado 12/10 de 2019   20.30
Carme Teatre
Valencia (Campanar)
9/11€

BARRACÓ 62 (1963) > Premi Joan Senent de Teatre

VIII Entrega Projecte AMB EL TEXT PER DAMUNT

Autor JOAN ALFONS GIL ALBORS (Alcoi, 1927)

Direcció AURELI DELGADO / Producció CARME TEATRE

Amb JAIME LINARES . BERNA LLOBELL . ÁNGEL FÍGOLS . DANIEL GONZÁLEZ . JUANSA LLORET . ROBERT ROIG . ISABEL MARTÍ . PAULA MIRALLES. LAURA VALERO . YARIMA OSUNA . BORJA LÓPEZ COLLADO

Continuant amb la nostra proposta de recuperació de la dramatúrgia valenciana del segle XX i dins del projecte AMB EL TEXT PER DAMUNT, deixem arrere el cicle dedicat a la Segona República i la Guerra Civil, per a endinsar-nos en el teatre en valencià de la postguerra.
Partint del pati de butaques, un personatge condueix els espectadors a presenciar la quotidianitat de la vida d’uns presos en un barracó d’un camp de concentració. A través d’una narració lineal, en tres actes, es presenten diversos episodis de les relacions dels presos.
L’obra, escrita en un valencià normatiu, s’allunya del contingut localista per a situarse en una esfera més universal, que l’emparenta amb l’existencialisme. A partir de l’interrogació sobre el sentit de la llibertat, s’einsereix l´home en un univers advers, un camp de concentració, on uns personatges arquetipics, que funcionen com a experiment de la condició humana, no tenen escapatoria. Tot plegat remet a un univers en que hi ha diverses maneres de viure sota l´engany d´algú (una mena de deu, anomenat a l´obra Gott i ens evoca el Godot de Becket) que dirigeix i exprimenta fent creure en una sèrie de perills i, d´eixa manera, condiciona l´existencia.

Carme Teatre Campanar

Gregori Gea, 6
46009 Valencia