Confèrencia-Debat
Viernes 29/4 de 2016   19.30
Ca Revolta
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

Amb Vicent Ibiza i Osca
A la Història de l’Art oficial, les artistes (pintores, escultores, ceramistes, etc) mai no han estat considerades. L’absència de notícies sobre les seues biografies i producció artística és una constant, i aquesta absència ha justificat l’argument que o bé no existiren, o en tot cas que la seua producció era d’escassa qualitat. Per a desmuntar aquesta fal·làcia, aportem notícies sobre l’existència de creadores en totes les èpoques i activitats artístiques, i recollim les aportacions teòriques que plantegen aquesta absència com a gens innocent: la Història de l’Art oficial ha desenvolupat un discurs masculí, inserit en unes estructures del saber netament sexistes.
Vicent Ibiza és Llicenciat en Geografia i Història, en Història de l’Art i Doctor en Filosofia per la Universitat de València. Com investigador s’ha especialitzat en el tema Dona i Art. Ha impartit seminaris sobre el tema Art i Dona a Espanya a l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València i ha realitzat nombroses conferències sobre el tema.

Ca Revolta Ciutat Vella

Santa Teresa, 10
46001 Valencia