Confèrencia-Debat
Miércoles 14/11 de 2018   18.30
Bombas Gens
Valencia (Altres)
Entrada libre

Parlar dels viatges a Espanya de Anna-Eva Bergman equival en cert mode a interessar-se per períodes vacacionals, implica prendre’s de debò —cosa que es revela com completament necessari per a comprendre la seua obra— eixe temps diferent, fora del taller, que no obstant va influir en el mode de procedir de l’artista. Els viatges a Espanya corresponen a una etapa d’evolució en els procediments de Bergman en la que mostren, potser amb més intensitat, la singularitat d’una obra que hui ens pareix tan contemporània, resistent a les categories d’abstracció i figuració per a mostrar una experiència del món.

Bombas Gens Altres

Av. Burjassot, 54
46009 Valencia