Confèrencia-Debat
Miércoles 12/12 de 2018   10.00

(Ciutat Vella)
Entrada libre

Ciutat Vella