Presentació de llibre/disc
Miércoles 21/3 de 2018   22.00
El Loco Club
Valencia (Extramurs)
Entrada libre

El Loco Club Extramurs

Erudit Orellana, 12
46008 Valencia