banner
Altres
Domingo 17/4 de 2016   11.00
Ciutat Vella
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

11:00 Presentació llibre
SOLAR CORONA
“Ciutat Morta, crónica del caso 4F”
Mariana Huidobro, Katu Huidobro i Helen Torres
A càrrec de les autores

14:00 Dinar vegà per l’autogestió de la mostra
SOLAR CORONA
A càrrec del Grup d’Afinitat del Cabanyal

17:00 Presentació llibre
SOLAR CORONA
“Aproximació al paper de les dones dins els Grups Autònoms de la Transacció”
Irene Cardona Curcó
A càrrec de l’autora

La Mostra del Llibre Anarquista constitueix un espai de trobada que ofereix l’oportunitat de reforçar velles amistats i establir nous contactes, fer una recapitulació de les lluites i dels moviments socials, debatre noves estratègies per enderrocar el capitalisme i el patriarcat i en definitiva preparar la revolució futura. També són una de les cares públiques de l’anarquisme. Qualsevol persona no familiaritzada amb les idees anarquistes o interessada a aprofundir sobre el tema pot acostar-se, fullejar els llibres a les parades, escoltar i participar en les xerrades, tallers i debats o senzillament parlar amb la gent que té al voltant.

Ciutat Vella Ciutat Vella

Ciutat Vella
46001 Valencia