banner
Presentació de llibre/disc
Miércoles 13/4 de 2016   19.00
Ateneo Libertario Al Margen
Valencia (Ciutat Vella)

19:00 Presentació llibre
AT. LLIBERTARI AL MARGEN
“La Veranda”
Rafa Rius
A càrrec de l’autor

La Mostra del Llibre Anarquista constitueix un espai de trobada que ofereix l’oportunitat de reforçar velles amistats i establir nous contactes, fer una recapitulació de les lluites i dels moviments socials, debatre noves estratègies per enderrocar el capitalisme i el patriarcat i en definitiva preparar la revolució futura. També són una de les cares públiques de l’anarquisme. Qualsevol persona no familiaritzada amb les idees anarquistes o interessada a aprofundir sobre el tema pot acostar-se, fullejar els llibres a les parades, escoltar i participar en les xerrades, tallers i debats o senzillament parlar amb la gent que té al voltant.

Ateneo Libertario Al Margen Ciutat Vella

Palma, 3
46003 Valencia