MartesNegros_2021
Confèrencia-Debat
Martes 16/2 de 2021   19.00
Sporting Club Russafa
Valencia (Russafa ❤)
Entrada libre

El Grup Local d’Amnistia Internacional València, la llibreria Cosecha Roja i l’Sporting Club de Russafa us convida a participar en l’onzena edició de les Tertúlies literàries dels “Dimarts Negres”, que aquest any 2021 giraran en torn a un tema que ens preocupa singularment, perquè és transversal a tota la Declaració dels Drets Humans: els delictes d’odi. El dilema es troba en delimitar o no la llibertat d’expressió dels qui profereixen expressions d’odi. La qual cosa obliga a replantejar la ponderació dels valors en conflicte. A avaluar., d’una banda, com afecta a les susceptibilitats d’un determinat grup les expressions manifestades, mentre que la posició contrària proposaria l’expulsió de les idees perilloses del debat públic. Aquesta problemàtica es tradueix en la necessitat de delimitar els màrgens d’allò innacceptable i intolerable en una societat democràtica. Aquest debat, preocupa molt juristes, filòsofs i analistes de totes les ideologies i cultures en l’actualitat. Com podeu veure, es tracta d’una controvèrsia fonamental per a la societat del segle XXI i l’eix vertebrador de tot el Dret. Us convidem a participar en aquesta polèmica, que, com sempre, serà enriquidora per a totes i tots, assistint a les tertúlies dels Dimarts Negres d’aquest 2021 que tindran lloc a l’Sporting Club de Russafa. C/ Sevilla, núm 5 València. Els llibres els podeu aconseguir a la llibreria Cosecha Roja ubicada a l’Sporting Club de Russafa.

GUILLEM de Núria Cadenes (16 de febrer)
Com bé sabem, els delictes d’odi es manifesten de les formes més diverse: meyspreus, assetjaments, exclussions…i també assassinats. L’objecte de l’odi és tan divers que abasta tot l’espectre de la condició humana: l’orige, el sexe, el color de la pell, la llengua, l’estatus social, la malaltia, l’edat, la ideologia, és a dir, el pensament. Guillem és la història real, verídica, d’una mort per assassinat d’un jove de 18 anys a mans d’uns altres joves d’edats al voltant dels 20 anys. El motiu: la ideologia, el pensament, els seus convenciments que Guillem defensava aferrissadament, però únicament amb raonaments, amb la paraula com a única arma. I la ideologia dels seus assassins que la volen imposar per la força bruta, en absència de la paraula, i amb l’ús d’armes mortíferes, com ara una navalla, i que arriben a l’extrem màxim: l’assassinat.

Guillem Agulló i Salvador va ser assassinat a Montanejos (Alt Millars) la matinada de l’11 d’abril de 1993.
I, quina és la reacció de la societat davant d’aquest terrible fet? Un fet, que a més de per molts altres motius, ens afecta i ens, implica per la seua proximitat, en el temps i en l’espai, i en un context social que compartim molt directament. Ens dona a conèixer uns comportaments, unes actituds, unes maneres d’entendre el món que mostren el millor i el pitjor d’aquesta societat, en especial de la gent jove, respecte dels quals ens preguntem, què fan?, què pensen?, què els interessa? També ens mostra el funcionament de la justícia, com es du a terme la investigació i el judici… I, el comportament d’una determinada premsa, amb el seu correlat de creació d’opinió…

Núria Cadenes dona a questa història la forma de novel.la, però sense un bri de ficció. No es tracta d’una novel.la basada en fets reals. Són els fets reals contats en forma literària. La literatura és una forma de narrar molt poderosa. Pot anar més enllà dels fets sense eixir de la realitat. I això és el que fa Núria Cadenes, narra els fets, els ambients, la societat, l’actuació de la justícia, els personatges, les famílies, els amics, i sobretot les emocions i els sentiments a través d’una determinada estructura i d’un ús del llenguatge que aconsegueix que els lectors formem part del relat, que participem dels sentiments i les emocions que allà s’hi descriuen.

Sporting Club Russafa Russafa ❤

Sevilla, 5
46006 Valencia