Expo 100 anys fent llibres. Universitat de València (2)
Exposicions
Del mar 26/10 de 2021 al dom 9/1 de 2022
La Nau
Valencia (Ciutat Vella)
Entrada libre

La Nau ha inaugurat l’exposició ‘100 anys fent llibres’ amb motiu de la commemoració del centenari de Publicacions de la Universitat de València, un viatge per la història que combina tradició i modernitat i ens il·lustra sobre aspectes històrics i actuals de l’activitat editorial al si de la Universitat de València, amb la mirada dirigida cap al futur. 100 anys fent llibres

Durant el curs 2020-2021 Publicacions de la Universitat de València (PUV), l’editorial de la Universitat de València, celebra el seu centenari. I és que, encara que els llibres i la vida universitària sempre han anat de la mà, és a partir de 1920 quan es té constància en la institució, amb el naixement de la revista Anales de la Universidad de Valencia, d’una activitat editorial continuada i estructurada. L’exposició s’endinsa en aquesta història a través de les dues sales. A la Sala Duc de Calàbria el públic es pot acostar a la relació de la institució acadèmica amb el llibre, i en la Sala Oberta es mostra l’evolució i el procés de treball d’aquesta editorial universitària ja centenària.

A inicis del segle XX, la Universitat de València es trobava immersa en un procés de modernització. Començaven a proliferar revistes científiques especialitzades i és en aquest context de gran efervescència intel·lectual i acadèmica quan el claustre aprova la creació d’Anales, que veuria la llum ja el 1921. La revista donava compte de l’activitat de la Universitat, dels treballs del professorat, de les lliçons d’obertura de curs i del pressupost de gestió, entre altres informacions. Va ser la primera publicació periòdica editada amb regularitat, havia d’aparéixer cada any i requeria, per tant, l’existència d’una mínima infraestructura editorial: els orígens d’una activitat continuada que, amb el temps i una professionalització creixent, va ser l’embrió de l’actual Servei de Publicacions.

La consolidació d’aquesta incipient activitat editorial, ja després de la guerra civil, arriba amb la creació dels secretariats de publicacions i intercanvi científic, però és a partir dels anys huitanta del segle passat quan s’inicia una vertadera planificació editorial, amb la creació de col·leccions, la configuració d’un catàleg i la consciència de la necessitat d’una direcció editorial i de personal cada vegada més especialitzat.

PUV i, en general, les editorials universitàries del segle XXI han estat protagonistes de grans transformacions organitzatives, acadèmiques, educatives, professionals, comercials i tecnològiques.

La Nau Ciutat Vella

Universitat, 2
46002 Valencia